by Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

  • Przeprowadzę audyt zgodności z przepisami obszaru będącego przedmiotem kontroli.
  • Przeszkolę ciebie i pracowników z regulaminowego scenariusza przebiegu kontroli. Dzięki temu będziesz czuć się pewniej podczas rozmowy z przedstawicielem organu nadzorczego, a twój personel z wyprzedzeniem pozna ich uprawnienia.
  • Wezmę udział w czynnościach kontrolnych w charakterze twojego pełnomocnika.
  • Obronię cię przed nieracjonalnymi lub nadmiernymi oczekiwaniami ze strony kontrolera.
  • Zidentyfikuję ewentualne uchybienia kontroli, które mogą mieć kluczowe znaczenie w kolejnym etapie postępowania.
  • Pomogę ci wdrożyć zalecenia pokontrolne.

Wsparcie podczas kontroli

Kontakt

Porozmawiajmy

+48 533 027 564

m.bednarek@databreach.pl

www.databreach.pl


Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

ul. Siemiradzkiego 20a/7

31-137 Kraków

by Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik