by Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

  • Ocenię czy zdarzenie ma charakter niegroźnego incydentu czy też niepożądanego naruszenia ochrony danych oraz czy wymaga zgłoszenia do organu nadzorczego.
  • Przygotuję zgłoszenie do urzędu.
  • Przeprowadzę analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą aby ustalić czy musisz informować klientów o zaistniałym zdarzeniu.
  • Doradzę w jaki sposób dokonać powiadomienia.
  • Opracuję rekomendacje w zakresie tego, jak w przyszłości minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń.
  • Zadbam, aby zaproponowane środki były racjonalne, adekwatne do powagi sytuacji oraz możliwe do wdrożenia.

Pomoc po naruszeniu ochrony danych

Kontakt

Porozmawiajmy

+48 533 027 564

m.bednarek@databreach.pl

www.databreach.pl


Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

ul. Siemiradzkiego 20a/7

31-137 Kraków

by Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik